Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Липсата на увереност се дължи на няколко причини: отхвърляне, скорошен провал, социална тревожност, перфекционизъм, създаване на блокажи в ранна детска възраст или юношеска такава поради несъобразено възпитание (остарели разбирания, липса на поощрение при успех, прекомерна загриженост и други).

Ниското самочувствие може да бъде отключено, когато човек се намира в социална среда, която не може да го оцени или която няма нужда от способностите му. Тогава той се чувства неспособен, неоценен, отхвърлен, непълноценен и това довежда до липса на увереност.

 

Липсата не увереност може да се прояви не само в обкръжението от приятели и колеги, но и във взаимоотношенията с интимния партньор. Когато се появи страхът (ревността), че някой по-добър от нас ще "открадне" любимия/любимата, идва и чувството на недостатъчност, сякаш човек е излишен и всеки момент, ще бъде захвърлен от тази връзка. Това е усещане, което се създава, на базата на предишен личен опит, но не е реално.

 

Изследване направено с 350 деца в юношеска възраст в ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ И ЧУЖДИ ЕЗИЦИ от Д-р Милен Ангелов Минев доказва

 

1. "Взаимовръзка между фобийната тревожност и самооценката - Това са симптоми отразяващи различни варианти на фобия, разбираща се като устойчив, ирационален страх от животни или индивиди, места, предмети или ситуации, социалната фобия и агорафобийни симптоми, простата форма на фобията.При направеното от нас изследване с еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dunnett post hoc test) се установи, че фобийната тревожност влияе значимо влияе върху самооценката. Данните от изследването свидетелстват, че при групата на юношите при които липсва фобийна тревожност самооценката е висока, за разлика от групата на юношите с доста изразен симптом."

 

2. "Взаимовръзка между психотизма и самооценката - Това са симптоми от психотичния спектър, вариращи от лека шизоидност до тежка психоза, които в общия случай се свързват по-често с чувствата на социалното отчуждение, отколкото с клинична психоза.При направеното от нас изследване с еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dunnett post hoc test) се установи, че психотизма влияе значимо върху самооценката .Данните от изследването свидетелстват, че пригрупата на юношите при които липсва симптома психотизъм самооценката е висока, за разлика от групата на юношите при които се среща доста изразен симптом."

 

3. "Взаимовръзка между тревожността и самооценката - Това са симптоми на генерализирани и остри паник-атаки, включително общи признаци на емоционален стрес и неговите психосоматични прояви. При направеното от нас изследване с еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dunnett post hoc test) се установи, че тревожността влияе значимо върху самооценката .Данните от изследването свидетелстват, че пригрупата на юношите при които липсва симптома тревожност самооценката е висока , за разлика от групата на юношите при които се среща изключително изразен симптом."

 

4. "Взаимовръзка между враждебността и самооценката - Това са симптоми свързани с мисли, чувства и поведение на агресивност, раздразнителност, гняв и негодувание. При направеното от нас изследване с еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dunnett post hoc test) се установи, че враждебността влияе значимо върху самооценката. Данните от изследването свидетелстват, че при групата на юношите при които липсва симптома враждебност самооценката е висока, за разлика от групата на юношите при които се срещадоста изразена враждебност."

 

5. "Взаимовръзка между обсесивно-компулсивността и самооценката - Това са симптоми свързани с поведение, мисли и импулси, които юношите считат за абсурдни, те са нежелани, създаващи страдание и е трудно юношата да устои, да ги избегне или да се отърве от тях. При направеното от нас изследване с еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dunnett post hoc test) се установи, че обсесивно-компулсивността влияе значимо върху самооценката .Данните от изследването свидетелстват, че при групата на юношите при които липсва обсесивно-компулсивна симптоматика самооценка е висока, за разлика от групата на юношите при които се среща изключително изразен симптом.

 

6. "Взаимовръзка между депресията / хроничната депресия и самооценката - При депресията симптомите отразяват дисфорични преживявания, анхедония, липса на енергия, както и разрушителни идеии други когнитивни и соматични прояви. При хроничната депресия симптомите са разстроен сън и апетит, мисли за самоубийство. При направеното от нас изследване с еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dunnett post hoc test) се установи, че депресията влияе значимо върху самооценката, има влияние и на хроничната депресия върху самооценката .Данните от изследването свидетелстват, че при групата на юношите при които липсват депресивни симптоми самооценката е висока, за разлика от групата на юношите при които се среща изключително изразен симптом."

 

7. "Взаимовръзка между междуличностната чувствителност и самооценката - Междуличностната чувствителност отразява чувства на срамежливост и срам, склонност юношите да се чувстват по-незначими от другите, свръхчувствителност към мненията и нагласите на другите юноши и като цяло, неловкост при междуличностните отношения.При направеното от нас изследване с еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA с Dunnett post hoc test) се установи, че междуличностната чувствителност влияе значимо върху самооценката .Данните от изследването свидетелстват, че при групата на юношите с висока самооценка е по-слабо изразена междуличностната чувствителност, за разлика от групата на юношите с ниска самооценка при които се среща изключително изразена.Равнището на самооценка при юношите с висока междуличностна чувствителност е по-ниско,в сравнение с равнището на самооценка при юношите при които липсва междуличностна чувствителност."

 

8.Не съществуват различия в изразеността на психопатологичните симптоми и нивото на самооценка при учениците от двата пола. Увеличаването честотата на психопатологичната симптоматика понижава самооценката както при момчетата, така и при момичетата.

 

9.При момчетата наличието на психопатологични симптоми не понижава самооценката, така както я понижава социалната тревожност. Момчетата в юношеска възраст са насачени повече към социалния живот и за това социалната тревожност повлиява повече върху тяхната самооценка.

 

Юношеската възраст е ключова при сформиране на самооценката, която има отношения не само към социалния и професионлния живот на човека, а изобщо за живота му като цяло.

 

Биорезонансната Бахова Терапия въздейства на енергийно ниво, като отстранява дълбоките блокажи довели до липсата на увереност и трансформират характерните особености създали ниската самооценка, както при подрастващи, така и при възрастни хора. Баховата терапия въздейства не само върху ниската самооценка, а и върху последствията без значение от периода на създаването ѝ.

 

 

„Не правете компромиси със себе си. Вие самите сте всичко, което имате!“

Дженис Джоплин