Some Alt Text

"Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.“

 

Беинса Дуно

Ревността е състояние, в което изпадаме при наличие на заплаха или усещане, че ще загубим нещо или някого.

Тя често е съпроводена със страх, липса на самоувереност, гняв, тъга и дори отвращение.

Тя може да бъде от емоционален или ментален характер. Емоционалният тип е моментен, без последващо задълбочаване, докато менталния е съпроводен от тревожност, която може да продължи с часове, без да е провокирана, поне на пръв поглед, от нищо. Менталната ревност бива обмисляна и се задълбочава с всеки изминал ден. Тя по-скоро се превръща в част от характера от колкото да е моментно състояние провокирано от заобикалящата среда.

 

Ревността почти винаги е съпроводена с агресия, за което има и научни данни с проведени проучвания.

 

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 6.2 - показва пряката връзката на ревността и агресията, което може да се види илюстрирано в най-долната част от страницата. В това проучване са участвали 114 души, като момчетата и момичетата са равен брой. Децата взели участие в изследването са до 22 годишна възраст.

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ" ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА КАТЕДРА ПО ПСИХИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ  Д-р СТЕФАНКА ПЕТКОВА ТОМЧЕВА - провеждат изследване на 210 души , с проява на агресия, като при 75,5%,от участници са проявили негативни емоции, включително и ревност.

 

"Някои специалисти я причисляват към така наречените натрапливи неврози, каквито са гризането на ноктите, страхът от затворено пространство, маниакалното чистене и подреждане на дома и пр. С помощта на цветната томография в мозъка на страдащите от натрапливи неврози бяха открити малки участъци, в които тъканите са по-различни, отколкото при „не ревнивите"."

Извадка от статия Rozali.com

 

Ревността може да бъде породена от чувство за собственост, малоценност, дребнава ревност свързана с постоянно чувство на лъжа, липса на информация и други.

Коренът на ревността може да се крие в ранна детска възраст или в натрупан неблагоприятен опит, често от неосъзнат характер (като човек не прави съзнателна връзка с него).

 

Ревността в ранна детска възраст при поява на брат или сестра в семейството е най-яркия пример за наличие на характерна особеност проявена преди оформен характер.

 

Биорезонасната Бахова Терапия е изпитан във времето метод при проблеми с ревността, без значение от вида ú. Чрез отстраняването на първопричината за нейната поява  Биорезонансната Бахова Терапия бива изключително ефективна и предпочитана методика при проблеми с ревността, особено при деца в ранна детска възраст при поява на брат или сестра в семейството, защото терапията е подходяща за всички възрасти, напълно безвредна, целяща да трансформира характерното състояние, а не да замаскира само симптомите и е много лесна за прием дори и от деца.