Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Тревожността е състояние, което се характеризира с емоционална напрегнатост, несдържаност, лесна възбудимост, страх, понижено либидо, припряност, раздразнителност, избухливост, слаба концентрация, ниско самочувствие, физически симптоми като сухота в устата, повишено кръвно налягане, изпотяване, тахикардия, тремор, замаяност, нарушения в съня, напрегнатост в мускулите, изпотяване, промени в апетита, сърцебиене и други.

Видовете тревожност са: Генерализирана (Обща) тревожност, Остра тревожност, Социална фобия, Агарофобия, Посттравматична тревожност, Обсесивно-компулсивното разстройство, характерни фобии и паническо разтройство.

 

Причините за тревожност са строго индивидуални, защото факторите причиняващи тревожност за едни, са търсени усещания за други.Факторите причиняващи посттравматична тревожност са еднакви за всички, но последствията са индивидуални. Създаването ú е породено от възприемането на ситуацията и разбирането ú. Най-честата причина едни хора да приемат случващото се като травмираща случка, а други не, е генетичната предразположеност.

 

"Клиничните практика и опит са показали групите с психична патология като особено уязвими към деформации в социалното функциониране, водещи до преживявания на социална тревожност, отхвърленост и самотност."

Из научен реферат на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ Катедра по Социална, трудова и педагогическа психология

 

Графата най-долу на тази страница изобразява, проучване направено от  д-р Александър Стефанов Масурски , което показва , че чувството на тревожност и самотност е най-силно изразено в групите на зависимите.

 

"Последната хипотеза е свързана с възможността преживяванията за социална тревожност и самотност да повлияват суицидното поведение. Аспектите на суицидното поведение са групирани най-общо в пет категории: наличие на суицидни мисли на някакъв етап от живота, наличие на актуални суицидни мисли, наличие на суицидни планове на някакъв етап от живота, наличие на актуални суицидни планове, и предприемане на суицидни опити на някакъв етап от живота."

д-р Александър Стефанов Масурски

 

Фройд ревизира теорията си за тревожността като я съобразява със структурната си теория и донякъде се отказва от идеята за тревожността като трансформирано либидо. Вместо това според него - тревожността е отговор на Егото към заплахата от безпомощност.

 

 

Позитивно-негативният афективен модел на Watson & Tellegen, (1985)и тристранният модел тревожните и депресивни разстройства според Clark и Watson (1991).

"...тревожното настроение включва състояние на висок негативен афект, докато депресивното насторение е комбинация от висок негативен афект и нисък позитивен афект (Watson et al., 1988; Watson & Tellegen, 1985). По отношение на клиничните разстройства съществуват доказателства, че чертата на негативен афект корелира основно с тревожно и депресивно разстройство, докато чертата позитивен афект е свързана само с депресивните разстройства (Watson et al., 1988). Ниският позитивен афект дори може да бъде рисков фактор за развитие на депресия (Clark et al., 1994). Това показва, че анхедонията, или ниският позитивен афект изглежда, че е от решаващо значение за разграничаването между тревожността и депресивните разстройства."

 

"За разлика от паническото разстройство при генерализираното тревожно разстройство тревожността е преди всичко психологична и не доминират изявите на автономна свръхвъдбудимост."

 

"Когнитивните и личностни предразположения към генерализирано тревожно разстройство според изследователи като А.Beck и G. Emury генерализираната тревожност се поддържа от „основополагащи страхове" с по-широка природа от тази на конкретните фобии като: страх загуба на контрол, страх от несправяне; страх от от провал; страх от отхвърляне или изоставяне, от смъртта и от болести. Според други изследователи на когнитивната схема, като Andrea Reinecke,Eni S Becker,Juergen Hoyer,Mike Rinckпо-високите нива на когнитивните процеси, като внимание и памет са ръководени от скрити, изкривени асоциации на страх. От една страна, безпокойството, тревогата са основният когнитивен при ГТР и резултатите от проведеното изследване със субскалите на Why Worry-II и Metacognitions Questionnair сe потвърждават, че и позитивните и негативните мисли за безпокойството имат връзка със симптомите на ГТР и безпокойството като черта.От друга страна, изследователи като Lizeretti, Nathalie P. и Extremeraса установили, че дефицитът в емоционалната интелигентност е фактор за уязвимост в развитието на генерализирано тревожно разстройство."

Из научните трудове на Д-р Филипа Каменова

 

 

 

Биорезонансната Бахова Терапия е ефикасен метод при проблеми с тревожността, защото има индивидуален подход, който позволява отстраняването на стреса (първопричината за тревожността) по субективни оплаквания. Методът е с най-висока степен на безопасност и позволява приема на капки на хора от всякакви възрасти.